ELLE MEN 【送你《葉問外傳:張天志》換票證】

出自 Tw.18dao.net
前往: 導覽搜尋

香港優惠券

ELLE MEN

【送你《葉問外傳:張天志》換票證】

張天志(張晉 飾)被葉問打敗之後,過著非常頹廢嘅日子。喺巧合下救咗茱姐(柳岩 飾)及娜娜(周秀娜 飾),並喺酒吧街眾人協助下重新振作。過程間得罪咗黑幫大家姐君姐(楊紫瓊 飾)及傑少(鄭嘉穎 飾),更發現西餐廳老闆Owen Davidson(Dave Bautista 飾)和善嘅形象背後有驚天大陰謀……

Step 1:成為ELLE MEN Instagram Follower:參見

Step 2:成為ELLE MEN YouTube Subscriber: 參見

Step 3:喺下面留言區邀請一位你想同佢睇《葉問外傳:張天志》嘅朋友

Step 4:填妥表格:參見

完成以上簡單程序,參加者有機會獲得《葉問外傳:張天志》換票證2張。

活動條款及細則:

1. 每人只可參加一次,活動截止日期:2018年12月14日晚上11時;

2. 編輯會選出答得最好的參加者為得獎者;

3. 換票證數量有限,得獎通知將會以電郵回覆並通知領獎詳情;

4. 如因郵遞失誤而遺失的特別場戲飛,ELLE MEN概不負責;

5. 所有換票証或戲飛均不得退換、轉售他人或兌換現金;

6. 如有任何爭議,ELLE MEN保留最終決定權。詳情請點擊

left

關于“ELLE MEN 【送你《葉問外傳:張天志》換票證】”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍